ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՇԱՐԺԸ

Հիվանդների շարժը

 2020թ

Մնացորդն առ 20.01
Ընդունված
Դուրս գրված
Մնացորդն առ  23.01

պետ-պատվեր

վճարովի

ապահո-վագրված

պետ-պատվեր

վճարովի

ապահո-վագրված

պետ-պատվեր

վճարովի

ապահո-վագրված

պետ-պատվեր.

վճարովի

ապահո-վագրված

Ինֆեկցիոն

մանկական8

27 8 0 15 0 20 0

Ինֆեկցիոն

մեծահասակների

բաժանմունք

14 12 0 11 0 15 0

Հակատուբերկուլյոզային

բաժանմունք

- - - - - - -
Այդ թվում 0-7 տարեկա 13

-

0 1 0

12

0
Ընդամենը 41 20 0 26 0 35 0

Տվյալներ պետական պատվերի եւ վճարովի ծառայությունների վերաբերյալ

(01.10.2019-31.10.2019թ դուրս գրված հիվանդներ)

Աղիքային եւ

այլ ինֆեկցիոն հիվանդություների

բժշկական օգնության ծառայություն

Տուբերկուլյոզի բժշկական օգնության ծառայություն Զինծառայողների, փրկարարների եւ նրանց ընտանիքի անդամների բժշկական օգնության ծառայություն

Ապահովագրական բժշկական օգնության ծառայություն

Վճարովի բժշկական ծառայություն Հերթագրվածները

ինֆեկցիոն

բաժանմունք

61

-

11 0 -

Հակատուբերկուլյոզային

բաժանմունք

- 2 - 0 0 -

Copyright © 2011Powered and designed by Gevorg Sargsyan & Hayk Danielyan